Loading...
Snøfanger og taksikring2017-07-24T11:31:34+00:00

Snøfanger og taksikring

Taksikring
Taksikring er nødvendig for at feiere og andre skal kunne ferdes trygt og utføre arbeid på ditt tak. Taksikring skal godkjennes og monteres i henhold til forskrifter, og det er huseiers ansvar at taket er korrekt sikret. Vi utfører montering og reparasjon av alle typer taksikring, som f.eks. takstiger og stigetrinn.

Snøfanger
Snøras fra tak er en reell fare. Hvert år kommer personer, kjøretøy og eiendom til skade grunnet snøras fra usikrede tak. Snøfangere montert på taket reduserer betraktelig risikoen for farlig snøras. Vi monterer effektive snøfangere på alle typer tak.